Online
19746 days on xHamster
97925M profile views
46353K subscribers
58325 comments left

Sex webcam stanbu

Giivenlikli sitede yasama arzusu, bastirilmis "terkedilmislik duygusu"nun "terk etme ihtiyaci"na dbniismesi olsa gerek... Ote yandan, yesil alanm bol olmasi en seckin giivenlikli sitelerin yalnizca bir oze/ligidir. uzakta (kent merkezine degil), '6 Ekim Kenti'nin en guzel yerinde' konuslanmistir.

insan yok, komsu yok, komsuluk ihtiyaci yok, sehir ve mahalle kiiltiirii yok, tarih ve hatira yok. ) Oyle ya, oturdugunuz site ne kadar elektro giivenlik aygitlanyla korunursa o derece giivenlikte ve itibarh oluyorsunuz! Teknolojik imkanlar ve varhk icinde bir hayat siiren bu toplulugun varhklanndan kaynaklanan isyanlari, Hz. Yabanci unsurlan bile bunyesinde eriten, donusturen, yeni bir terkiple orijinalitesine katan, kendine ozgii kilan, 'aidiyet havzasi ve mekanlari' olusturan bir kulturden gelmemize ragmen, modern zamanlarda kendini yeniden iiretemeyen, 'sehir idraki' kaybolmus bir hale gelmenin sonucu sehirden kacarak "GUVENLi KLi Si TE"lere sigmmaya mahkum olduk... Boylesine bir imkansizi gerceklestirebilmek icin en uygun zaman modern zamanlar... Bir Cin bedduasmi hatirhyorum: "Insallah degisen zamanlarda yasarsin! 250 villanm mustakbel ev sahiplerine polis karakolu, itfaiye, hastaneler (birden fazla!

ismail Hakki Altunta§ Kapak : Baski-Cilt : 2015 Yazilar 3 _}X___)1I _)j| a ua J _)ja«__^.l ^_L_j 4_i____j doguda, ozellikle Kuzey Irak'ta, gunduzleri asiri bir sicak, aksamlan da, gece yansi ozellikle de, onun aksine inanilmaz bir soguk vardi. Bizim sagimizda diger boliik sag tarafimizdaki tepelik alana cikiyordu, sol tarafimizdaki birlik, boliigiimiiz de sol taraftaki tepeden cikiyordu ki... Ayni anda hem emniyetimiz ahniyor, biz de ortada arama- tarama yaparak gidiyorduk. Normalde sabah hava aydmlandiktan sonra teroristlerin catismaya girmeyecegi, kulaktan gelen bilgiler arasmda. Silah sesini duydugumuzda bizim ilk tepkimiz, "Ah iste tatbikat yapiyorlar herhalde, yukandan bakahm." "Tepkimizi olcmeye cahsiyorlar! Tabii biz, yukandan Tegmenin bagirmasi, Gelin buraya! " demesiyle bunun bir tatbikat olmadigim, harbi harbi bir catismaya girdigimizi anladik!

Oyle bir hale geldik ki, sehirlerde "tersine inkilap" denilen bir yasama biciminin vahsice geri dondugune, insanm korkudan ibaret bir varhk ve 'guvenlik' ihtiyacmm bu korkuya yeni sigmma mekanlan aradigi bir 'nesne' haline geldigini goruyoruz.

Petra Kuppinger Amerikan Antropoloji Derneginin dergisindeki "Guvenlikli Siteler"le ilgili yazismda (ideal Kent dergisinin cevirisiyle) bu duruma soyle deginiyor: "Ya$am tarzlarmi ve miilklerini korumak igin duvarlar ve kapilar kullanmak fikri yeni bir §ey degildir.

Yaprak topla, ot temizle, iste nerede yapilacak angarya is varsa oralara gbnderirler. Tab/dotun yere dusmesiyle birlikte gikan o tiz ses bir anda bizdeki refleksi hareket haline soktu ve ne kadar Dogu dan gelme asker varsa, bir anda herkes yatti /ere/Yemegini firlatan, iste oraya buraya atlayan, masa altlarma giren... Dogu'da bunu kritik olarak yasadigimiz igin, merminin namludan gikmasiyla yatmamiz bir oldu desek yeri vardiryani. " Cunku, o anda, ses yakindan, gelen birisi mesela, maazallah silah olsa demek ki, bilahare donup vurabilirdi de... Dereler yolda§imiz, Daglar omuzdasjmiz, Dunyayi seyredelim, §ehirlerin di§mdan. Hiq: §a§mayan bir saat Gibi isjer tabiat, Uyarak kalbimize. Ancak genetiginiz bir kez bozuldu mu artik "baskalasim" surecini durdurmak, yeni bir genetik, gen haritasi olusturmak mumkun olamiyor.

Kisla personeli; onlar devamh kalanlar, Bolu'da kadro olarak kalan askerler. Herkes, i|te kisla personeli bize bakti, herkes birbirine bakti, bir aptallastilar, gulustuler... iste zaten Bolu'da bize silah vermemelerinin yegane temeli odur. Kisla personelinden bir tanesi de nobet tutuyor, firar eden askeri tel orgunun oradan gecerken goruyor, "Dur, mur" diyor ama, asker durmuyor, tabi T kaciyor. Sema, deniz ve yeri, Cepcevre, iklim iklim, Yazilar 191 Dola§ahm, gezelim! Bugun genetik bozulmamn vahim sonuclarmm her alanda ortaya ciktigma sahit oldukca, 'nasil bir dunya'ya dogru gittigimizi urpererek gormek icin siradan bir goz yeterli.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all
Results Tortilla squad from youtube at 
30-Nov-2018 05:13
Reply

Sex webcam stanbu introduction

Sex webcam stanbu